Začnite reláciou alebo rokom:
Polia sú navzájom prepojené, výber relácie vyfiltruje v náprotivnom políčku iba tie roky v ktorých daná relácia bola vysielaná a naopak.